Ievadiet lietotājvārdu un paroli:

Lietotājvārds:
Parole:
 Iepazinos un piekrītu lietošanas noteikumi
Mans Triatel Jums piedāvā:

 • iegūt informāciju par pieslēgtajiem pakalpojumiem
 • iegūt informāciju par rēķiniem, maksājumiem, izmantojot sadaļu „Rēķinu pārskats”
 • uzzināt tekošā mēneša rēķinu, izmantojot sadaļu „Zvanu pārskats”
 • uzzināt izmantotā interneta apjomu, izmantojot sadaļu „Zvanu pārskats”
 • nosūtīt īsziņas vairākiem abonentiem vienlaicīgi
 • uzlikt pāradresāciju
 • sarakstīties ar Triatel • Ātrgaitas bezvadu interneta abonentiem: Reģistrācija nav nepieciešama. Laukā Lietotājvārds ievadiet savu modema pieslēguma kodu, bet laukā Parole – Jūsu līgumā norādīto paroli. Pēc tam nospiediet Ieiet.
 • Mobilo telefonu abonentiem: Laukā Lietotājvārds ievadiet savu mobilā telefona numuru un nospiediet Reģistrēties. Piecu minūšu laikā uz Jūsu mobilo telefonu tiks nosūtīta parole.
 • Fiksēto sakaru un 198 pakalpojuma abonentiem: Lai reģistrētos, iesniedziet Triatel rakstveida iesniegumu vai zvaniet Jūsu menedžerim vai uz TRIATEL klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 67870123 un nosaucot TRIATEL pakalpojumu līgumā norādīto paroli.

 • Ātrgaitas bezvadu interneta abonentiem: Sākuma paroli ir iespējams saņemt iesniedzot TRAITEL rakstveidā iesniegumu vai zvanot TRIATEL Klientu operatoru dienestam pa tālruni 67870123 un nosauciet TRIATEL pakalpojumu līgumā norādīto paroli.
 • Mobilo telefonu abonentiem: Laukā Lietotājvārds ievadiet sava mobilā telefona numuru un nospiediet Saņemt paroli. Piecu minūšu laikā uz Jūsu mobilo telefonu tiks nosūtīta īsziņa ar Jūsu paroli.
 • Fiksēto sakaru un 198 pakalpojuma abonentiem: Sākuma paroli ir iespējams saņemt iesniedzot TRAITEL rakstveidā iesniegumu vai zvanot TRIATEL klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni 67870123 un nosaucot TRIATEL pakalpojumu līgumā norādīto paroli.
   
   

 • © 2010 AS Telekom Baltija. Visas tiesības aizsargātas.